Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do MS ws skarg Polaków do ETPCz

Data:

Dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Zbigniewa Ziobro, Ministra Sprawiedliwości w sprawie skarg kierowanych przez obywateli Polski do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

Dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Zbigniewa Ziobro, Ministra Sprawiedliwości w sprawie skarg kierowanych przez obywateli Polski do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - 10 listopada 2006 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk