Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do MS ws informacji, jakie ludzie mogą uzyskiwać z sądów przez telefon

Data:

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany Regulaminu urzędowania sądów powszechnych w zakresie uwzględnienia wśród informacji telefonicznych, udzielanych przez sekretariaty sądów, treści orzeczeń –

Wystąpienie Zastępcy RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości zmiany Regulaminu urzędowania sądów powszechnych w zakresie uwzględnienia wśród informacji telefonicznych, udzielanych przez sekretariaty sądów, treści orzeczeń – 21 maja 2010 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk