Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do MPiPS w sprawie działań dotyczących naruszenia praw zawartych w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie działań dotyczących naruszenia praw zawartych w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych – 16 lutego 2009 r.

Wystąpienie RPO do MPiPS w sprawie działań dotyczących naruszenia praw zawartych w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych – 16 lutego 2009 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk