Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do Ministra Zdrowia w sprawie ewentualnych zagrożeń, jakie może spowodować wirus grypy AH1N1 

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie ewentualnych zagrożeń, jakie może spowodować dotarcie do Polski na szerszą skalę wirusa grypy AH1N1 

Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie ewentualnych zagrożeń, jakie może spowodować dotarcie do Polski na szerszą skalę wirusa grypy A/H1N1 - 4 maja 2009 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk