Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do p. Zbigniewa Ziobro, Ministra Sprawiedliwości przedstawił uwagi odnoszące się do rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw –

Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – 13 sierpnia 2007 r.

Komunikat PAP: Budownictwo/ RPO o ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych - 14 sierpnia 2007 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk