Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji ustawy o lekarzu sądowym

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji ustawy o lekarzu sądowym.

Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji ustawy o lekarzu sądowym – 7 października 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk