Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do Ministra Finansów w sprawie problemów związanych z interpretacją ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów w sprawie problemów związanych z interpretacją ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł, w zakresie przenoszenia własności spółdzielczych praw do lokalu 

Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie problemów związanych z interpretacją ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł, w zakresie przenoszenia własności spółdzielczych praw do lokalu - 17 marca 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk