Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do Konsula Generalnego RP w Reykiaviku w sprawie sytuacji Polaków w Islandii w związku z kryzysem gospodarczym,

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk