Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zaginięcia osoby z zaburzeniami pamięci lub orientacji - seria broszur informacyjnych (також українською)

Data:

Przygotowane przez Biuro RPO we współpracy ze związkiem Alzheimer Polska, Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji i Fundacją ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych materiały służą: 

  • przygotowaniu opiekunów i najbliższych osób z zaburzeniami pamięci i orientacji na wypadek ich zaginięcia;
  • szybkiemu zaplanowaniu pierwszych kroków po zaginięciu. 

Materiały zawierają wskazówki, jak zminimalizować ryzyko zaginięcia, a w razie jego wystąpienia, jak ułatwić poszukiwania i jakie powinny być ich pierwsze kroki. Uwrażliwiają także jak rozpoznać na ulicy osobę z zaburzeniami pamięci lub orientacji, która może potrzebować naszej pomocy. Wskazuje na najbardziej typowe zachowania i okoliczności, na które warto zwrócić uwagę. Z kolei broszura "Informacje istotne z punktu widzenia poszukiwań, które warto przygotować dla Policji" zawiera katalog podstawowych pytań, odpowiedzi na które znacznie ułatwiają Policji prowadzenie poszukiwań osób z zaburzeniami pamięci lub orientacji.

W publikacjach zawarty jest również katalog najważniejszych telefonów i kontaktów, pod którymi można uzyskać fachową pomoc w razie zaginięcia.

Broszury "Zaginięcia osoby z zaburzeniami pamięci lub orientacji" oraz "Informacje istotne z punktu widzenia poszukiwań, które warto przygotować dla Policji" zostały przygotowane w językach polskim i ukraińskim (Брошури були підготовлені польською та українською мовами).

Wszystkie broszury są dostępne w polskim języku migowym na platformie Facebook (patrz: linki poniżej).

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński