Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Mniej oświetlenia w gminie może rodzić jej odpowiedzialność odszkodowawczą. Ponowne pismo do burmistrza Bojanowa

Data:
  • RPO rozumie, że późniejsze włączanie i wcześniejsze wyłączanie oświetlenia ulicznego w gminie Bojanowo jest powodowane kwestiami finansowymi
  • Zdaje sobie też sprawę, że wynikające z wielu okoliczności pogorszenie sytuacji finansowej gmin wymusza racjonalizację wydatków
  • Może ona jednak okazać się pozorna, skoro gmina może odpowiadać cywilnie za potencjalne szkody wynikłe z nierealizowania obowiązku oświetlenia ulic 

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Valeri Vachev po raz kolejny pisze do burmistrza Bojanowa Macieja Dubiela.

Do RPO wpłynęła skarga na władze gminy dotycząca obowiązku oświetlenia ulic na terenie gminy. Obywatelka w skardze zwracała uwagę, że wyłączanie oświetlenia zagraża bezpieczeństwu publicznemu. Podkreślała m.in., że gdy wraca z pracy, jest już ciemno.

Zastępca RPO zwrócił się do burmistrza o stanowisko. Dostał odpowiedź, że 28 października 2022 r. Rada Miejska w Bojanowie uznała skargę za bezzasadną, o czym poinformowano skarżącą.

Teraz, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, zastępca RPO informuję, że zna losy składanych skarg w całej sprawie.  

- Skierowane na Pana ręce wystąpienie nie dotyczyło procedur skargowych z nimi związanych, ale sposobu wykonywania przez gminę Bojanowo obowiązku wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne. Stanowi on jednoznacznie, że obowiązkowym (por. wyrok Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2014 r., sygn. II CSK 183/13) zadaniem gmin jest finansowanie oświetlenia dróg publicznych – podkreśla Valeri Vachev.

Rzecznik rozumie jednak, że decyzja późniejszego włączania i wcześniejszego wyłączania oświetlenia ulicznego jest powodowana kwestiami finansowymi. Zdaje sobie też sprawę, że wynikające z wielu okoliczności pogorszenie sytuacji finansowej gmin wymusza racjonalizację wydatków. 

Nie powinna ona jednak prowadzić do faktycznego odstępowania od realizacji istotnych z punktu widzenia społeczeństwa zadań publicznych. Oświetlenie dróg publicznych, zwłaszcza w okresie zimowym, niewątpliwie do nich należy. 

- Zwrócić przy tym muszę uwagę, że tego rodzaju racjonalizacja paradoksalnie może okazać się pozorną, skoro gmina może odpowiadać cywilnie za potencjalne szkody wynikłe z nierealizowania obowiązku oświetlenia ulic – głosi pismo zastępcy RPO.

Zwraca się on do burmistrza o uwzględnienie przy podejmowaniu decyzji co do oświetlenia dróg - obok kwestii czysto finansowych - także takich okoliczności, jak bezpieczeństwo na drogach publicznych i potencjalna odpowiedzialność odszkodowawcza gminy Bojanowo.

V.604.37.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-12-08 11:14:35
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski