Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Trudności w funkcjonowaniu stacji Biełsat TV. Rzecznik pisze do MSZ

Data:
  • Władze Białorusi utrudniają nadawanie i odbiór Biełsat TV. Jej pracownikom, dziennikarzom oraz widzom grożą surowe sankcje karne 
  • Stacja, będąca częścią TVP, ma też problemy związane z finansowaniem działalności
  • Rzecznik Praw Obywatelskich pyta polskie MSZ o działania umożliwiające stabilne funkcjonowanie stacji

Władze Białorusi podejmują działania w celu utrudnienia nadawania i odbioru Biełsat TV. Jej pracownikom, dziennikarzom oraz widzom grożą obecnie surowe sankcje karne. 

Sytuacja ta została zasygnalizowana polskiemu MSZ przez pracowników i dziennikarzy stacji. W liście otwartym podkreślali też problemy związane z zapewnieniem finansowania działalności stacji.

W tych okolicznościach zadbanie o należyte finansowanie Biełsat TV oraz o bezpieczeństwo dziennikarzy są szczególnie istotne dla dalszego funkcjonowania stacji.

Działalność Biełsat TV ma istotne znaczenie dla ochrony wolności pozyskiwania informacji, realizowanej w drodze zapewnienia dostępu do prawdziwych i rzetelnych informacji oraz przeciwdziałania dezinformacji. 

Dlatego Marcin Wiącek zwrócił się do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o zajęcie się sprawą.

VII.564.47.2024

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska
Data:
Operator: Anna Kabulska