Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zamknięte przejścia z Białorusią - straty przedsiębiorców. Pismo RPO do premiera

Data:
  • Po zamknięciu drogowych polsko-białoruskich przejść granicznych w Bobrownikach i Kuźnicy lokalni przedsiębiorcy liczą straty
  • Nie ulega wątpliwości, że faktyczne ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej była następstwem działań władz publicznych
  • W takiej sytuacji przedsiębiorcy oczekują wsparcia 

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwraca się w tej sprawie do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Do Rzecznika wpłynęły skargi przedsiębiorców z woj. podlaskiego, poszkodowanych decyzją organów państwa o zamknięciu przejść w Bobrownikach i Kuźnicy na granicy polsko-białoruskiej. 

W piśmie do premiera z 27 lutego 2023 r.  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przy przejściu granicznym w Bobrownikach apelują o podjęcie pilnych działań zapewniających wsparcie finansowe podmiotom, którym niespodziewanie ograniczono możliwość działalności. Wskazano ponadto, że brak środków pomocowych przyczyni się nie tylko do upadku działających tam firm, lecz również utraty środków utrzymania wielu rodzin zatrudnionych w nich pracowników.

W podobnej sytuacji znajdują się również przedsiębiorcy prowadzący działalność w pobliżu drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy, na którym w listopadzie 2021 r.  zawieszono ruch graniczny.

Rzecznik zwraca się zatem do premiera o informacje o rozważanych i prowadzonych działaniach, zmierzających do przyznania wsparcia podlaskim przedsiębiorcom oraz wskazanie terminu, w jakim można spodziewać się udzielenia pomocy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że powstała sytuacja - polegająca de facto na ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej - była następstwem działań władz publicznych.

V.7100.8.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2023-03-16 14:00:00
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2023-03-16 14:13:16
Operator: Łukasz Starzewski