Ambasador w Meksyku o pomocy dla aresztowanych polskich marynarzy

Data:
  • Ambasada RP w Meksyku od samego początku udziela pomocy polskim marynarzom, których w 2019 r. aresztowano tam pod zarzutem przemytu kokainy
  • Opieka konsularna ambasady przyczyniła się m.in. do zwolnienia dwóch polskich obywateli, pozwoliła na lepszą ochronę zdrowia kapitana, doprowadziła do poprawy jego warunków bytowych
  • Tak polski ambasador w Meksyku odpowiedział na interwencję RPO

W 2019 r. kilku marynarzy-obywateli polskich, w tym kapitan statku, zostało zatrzymanych w Meksyku w związku z odkryciem w jego ładowniach 240 kg kokainy. Marynarzy zwolniono, ale kapitan jest oskarżony o ten przemyt.   Grozi mu ponad 10 lat więzienia, kara grzywny oraz o zawieszenie praw obywatelskich na czas odbywania kary. Pomimo zeznań świadków, że kapitan nie miał nic wspólnego z przemytem, prokuratura domaga się surowej kary.

Zaniepokojony sytuacją Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ambasadora RP w Meksyku o informacje, jakie działania podjęto, aby otoczyć kapitana opieką konsularną.

Odpowiedź ambasadora

Jak odpisał ambasador Maciej Ziętara, od końca lipca 2019 r. placówka aktywnie angażuje się w ochronę praw polskich marynarzy, w szczególności kapitana pod kątem poszanowanie praw człowieka zatrzymanego i kwestie związane z ochroną jego zdrowia.

M.in. 7 sierpnia 2019 r. ambasada wystosowała do meksykańskiego MSZ notę protestacyjną w sprawie braku natychmiastowej notyfikacji zatrzymania polskich obywateli. Wskazano, że działania prokuratury naruszyły art. 36 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych oraz orzecznictwo meksykańskiego Sądu Najwyższego.

Opieka konsularna ambasady przyczyniła się do zwolnienia dwóch polskich obywateli, pozwoliła na lepszą ochronę zdrowia kapitana, doprowadziła do poprawy jego warunków bytowych, umożliwiła wizyty obrońcy i przedstawiciela pracodawcy w zakładach karnych.

Placówka prowadziła również rozmowy z meksykańskimi instytucjami - MSZ, Prokuraturą Generalną i przedstawicielami władzy sądowniczej, wysuwając argumenty prawne na rzecz kapitana. Meksykański resort spraw zagranicznych stoi jednak na stanowisku, że sprawa ma charakter karny, zarzuty dotyczą poważnego przestępstwa przeciwko zdrowiu (wprowadzenie na terytorium Meksyku znacznej ilości środków odurzających), zaś władza wykonawcza nie może wpływać na orzeczenia niezawisłej władzy sądowniczej.

Ambasada będzie nadal monitorować sytuację prawną kapitana, udzielać mu opieki konsularnej i podejmować interwencje w przypadku naruszenia jego praw. Konsul planuje odwiedzić ponownie kapitana przed końcem roku, ułatwić spotkanie obrońcy z przedstawicielem prokuratury i uczestniczyć w rozprawie sądowej.

W przypadku uwolnienia kapitana, placówka podejmie wszelkie starania, aby ułatwić szybkie i bezpieczne opuszczenie przezeń terytorium Meksyku.

VII.531.129.2020

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-10-09 15:15:20
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2020-10-09 15:23:39
Operator: Łukasz Starzewski