Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Interwencja RPO w sprawie obywateli Polski w Strefie Gazy. Wyjaśnienia Ambasady RP w Tel Awiwie

Data:
  • W objętej działaniami wojennymi Strefie Gazy przebywają obywatele Polski
  • Biuro RPO poprosiło Ambasadę RP w Izraelu o informacje na temat ich obecnej sytuacji i działań mających zapewnić im bezpieczny powrót do Polski
  • Rodziny przebywają w stosunkowo bezpiecznej strefie – informuje Konsul RP w Izraelu i wskazuje, że w proces ewakuacji oraz pomocy na miejscu zaangażowanych jest jednocześnie kilka placówek dyplomatycznych RP

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają wnioski w sprawie obywateli Polski przebywających w Strefie Gazy. Wnioskodawcy wskazują na zagrożenia wynikające zarówno z działań wojennych jak i związane z sytuacją humanitarną – głodem, brakiem dostępu do wody pitnej, chorobami.

Z informacji, które docierają do Rzecznika w Strefie Gazy uwięzionych zostało łącznie 28 obywateli Polski, w tym 18 dzieci.

W związku z tym 27 października 2023 r. zastępca dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Marcin Malecko poprosił kierownika wydziału konsularnego i Polonii Ambasady w Tel Awiwie Jacka Biegałę o informacje na temat obecnej sytuacji obywateli RP przebywających w Strefie Gazy oraz działań podejmowanych w celu zapewnienia im bezpieczeństwa i umożliwienia powrotu do Polski.

W odpowiedzi na wystąpienie, pismem z 31 października 2023 r., konsul RP Jacek Biegała informuje, że sytuacja obywateli polskich w Strefie Gazy jest znana pracownikom ambasady i utrzymują oni w miarę możliwości technicznych kontakt z polskimi rodzinami przebywającymi na terenach objętych działaniami militarnymi.

W proces ewakuacji oraz pomocy na miejscu zaangażowanych jest jednocześnie kilka placówek dyplomatycznych RP, m.in. w Tel Awiwie, Ramallah, Kairze oraz Brukseli i Genewie oraz Nowym Jorku, jak również MSZ RP.

Informuje również, że rodziny przebywają obecnie w stosunkowo bezpiecznej strefie przy przejściu granicznym z Egiptem, a otwarcie granicy negocjowane jest na wysokim szczeblu międzynarodowym.

Konsul zwraca również uwagę, że Strefa Gazy objęta jest działaniami militarnymi (wojną) i dostęp do tych miejsc jest wysoce utrudniony. Doraźną pomoc dostarczają organizacje humanitarne (ONZ, Międzynarodowy Czerwony Półksiężyc) i to za zgodą władz Izraela i Egiptu. Polskie placówki są w stałym kontakcie z właściwymi instytucjami i urzędami.

VII.531.105.2023

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski