VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar wziął dzisiaj udział w konferencji prasowej oraz sesji inauguracyjnej V Edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Był również obecny podczas otwarcia Targów Biznes Expo.

Małych i średnich przedsiębiorstw w Europie jest ok. 22 mln, w Polsce 1,8 mln. Kongres to okazja do dyskusji o najważniejszych aspektach funkcjonowania firm i o barierach, jakie wciąż napotyka mały i średni biznes. Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem „Trzy dni inspiracji dla innowacji”.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich mogą składać wnioski przedsiębiorcy, których prawa zostały naruszone przez organy państwa. Rzecznik może przystąpić do toczących się postępowań sądowych, żądać wszczęcia postępowań cywilnych, karnych, administracyjnych oraz składać środki zaskarżenia przewidziane w procedurach cywilnej, karnej czy administracyjnej. Działania Rzecznika często wywierają również skutki o istotnym znaczeniu dla wielu przedsiębiorców. W tych sprawach kierowane są wystąpienia do organów administracji publicznej (m.in. ministrów, kierowników urzędów państwowych, prezydentów miast), pytania prawne kierowane do Sądu Najwyższego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Najbardziej doniosły skutek wywołują jednak składane przez Rzecznika Praw Obywatelskich wnioski do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisów prawa z Konstytucją RP.

Rzecznik może zgłosić udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach skarg konstytucyjnych oraz wziąć udział w tym postępowaniu, jeżeli zostanie poinformowany przez Trybunał o wszczęciu postępowania. Rzecznik w terminie 60 dni podejmuje decyzję o zgłoszeniu udział w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej, o czym informuje Trybunał Konstytucyjny.

W Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw wzięli również udział przedstawiciele Biura RPO: Katarzyna Łakoma, dyrektor zespołu Prawa Gospodarczego i Administracyjnego, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz,  Główny Koordynator ds. Strategicznych Postępowań Sądowych oraz Marcin Pachota, główny specjalista w Biurze Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach.

Podczas najbliższych trzech dni kongresu odbędzie się ponad 80 wydarzeń i spotkań w ramach 7 ścieżek tematycznych. Na jutro zaplanowany jest panel z udziałem dr. Adama Bodnara pt. "Ochrona praw przedsiębiorcy w działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich".

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2016-10-10 11:38:20
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk