Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rozmowy RPO na Śląsku

Data:
Tagi: wydarzenie

 

W dniach 17 - 18 lutego Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz przebywała na Śląsku. Przedmiotem jej spotkań i rozmów były problemy związane z trudną sytuacją społeczną i ekonomiczną mieszkańców regionu.

Rzecznik badała również okoliczności użycia przez Policję broni gładkolufowej w stosunku do protestujących górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (sprawa ta została podjęta przez RPO z urzędu 6 lutego br.). W tym celu prof. Irena Lipowicz spotkała się między innymi z Marszałkiem Województwa Śląskiego Wojciechem Saługą, Przewodniczącym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Dominikiem Kolorzem i Komendantem Wojewódzkim Policji nadinspektorem Krzysztofem Jaroszem.

W trakcie spotkań zastanawiano się również nad potrzebą uściślenia prawa dotyczącego stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz nad sposobami i formą – zaproponowanej przez RPO – odbudowy dialogu społecznego na Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli samorządów miast. 

 

 

Ważne linki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP