Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rozmowa z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych o uprawnieniach ratowników

Data:

24 czerwca 2024 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych: Jarosławem Madowiczem – prezesem Zarządu Głównego oraz Ireneuszem Szafrańcem – prezesem elektem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. 

Ze strony Biura RPO w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego: dyrektor Piotr Mierzejewski oraz Ewa Talma-Pogrzebska. 

Głównym tematem spotkania była kwestia uprawnień ratowników medycznych w zakresie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratowników medycznych. Przybliżono interpretację przepisów ze strony resortu zdrowia wskazującą na zakaz samodzielnego podawania leków przez ratowników medycznych na SOR, jak i w innych oddziałach szpitala. Przedstawiono również wątpliwości, że taka interpretacja może mieć bardzo negatywne skutki dla całego systemu ochrony zdrowia. 
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński