Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rola i znaczenie pracy ławników – konferencja z udziałem zastępcy RPO

Data:

- W państwie, w którym buduje się społeczeństwo obywatelskie, jedną z bardzo ważnych instytucji jest niewątpliwie instytucja ławnika – mówił zastępca RPO Krzysztof Olkowicz podczas konferencji, która odbyła się w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu. W spotkaniu poświęconym roli i znaczeniu pracy ławników wzięli udział przedstawiciele władz, świata nauki oraz środowiska sędziów i ławników. W wydarzeniu uczestniczyła również delegacja ławników z Niemiec.

W trakcie konferencji kilkudziesięciu toruńskich ławników otrzymało dyplomy uznania od władz miasta. Natomiast podczas obrad plenarnych rozmawiano przede wszystkim o roli ławnika w stanowieniu prawa, związkach między funkcją ławniczą a wrażliwością zawodową i społeczną oraz udziale ławników w orzekaniu w sprawach rodzinnych i karnych.

- Ławnicy, czyli przedstawiciele społeczeństwa, którzy patrzą sędziom zawodowym na ręce, są gwarancją bezstronnego, apolitycznego wymiaru sprawiedliwości, zbliżają sądy do społeczeństwa, zwiększają zaufanie i poparcie dla ich działalności – podkreślał w wystąpieniu Krzysztof Olkowicz. - Wywodząc się z różnych środowisk społecznych, wykonując różne zawody, wnoszą do sądu znajomość realiów życia społecznego, gospodarczego czy rodzinnego – dodał.

Spotkanie zostało zorganizowane z okazji uczczenia jubileuszu 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, a jego głównym celem była wymiana doświadczeń między ławnikami polskimi a niemieckimi.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk