Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Robota budowlana w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

Data:
Tagi: bip

Robota budowlana w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie, , znak: BDG-WZP.261.3.2017 Część nr 1: Wybudowanie szybu windy i zainstalowanie windy wewnętrznej. Część nr 2: Realizacja robót budowlanych zgodnie z projektem „Projekt przebudowy Etap 1a” w piwnicach budynku.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji: 2017-08-10 15:06:51
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data: 2021-11-20 18:20:59
Opis: Opublikowano informację z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Operator: Marek Tenerowicz
Data: 2017-08-25 13:28:27
Opis: Opublikowano zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Operator: Marek Tenerowicz
Data: 2017-08-25 12:37:18
Opis: Opublikowano zaktualizowany przedmiar robót.
Operator: Marek Tenerowicz
Data: 2017-08-25 12:33:51
Opis: Opublikowano wyjaśnienia nr 2.
Operator: Marek Tenerowicz
Data: 2017-08-24 10:43:01
Opis: Opublikowano zmianę terminu składania ofert.
Operator: Marek Tenerowicz