Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Robert Biedroń z wizytą u RPO

Data:

Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar spotkał się z prezydentem Słupska Robertem Biedroniem.  

Rozmowa dotyczyła m.in. kwestii równego traktowania i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji. Rzecznik poinformował o oświadczeniu, które wydał w związku z obchodzonym dziś Międzynarodowym Dniem Walki z Homofobią i Transfobią. Omówiono również wyzwania stojące przed władzami samorządowymi w związku z wykonywaniem zadań publicznych i koniecznością zapewnienia odpowiedniej ochrony praw jednostki. Chodzi np. o dostępność mieszkań socjalnych, czy możliwość skorzystania przez mieszkańców z prawa do informacji publicznej.

Spotkanie było również okazją do uzgodnienia szczegółów dotyczących wizyty rzecznika w Słupsku, gdzie 7 lipca zostanie otwarty Punkt Przyjęć Interesantów RPO.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Justyna Z@recka
Data:
Operator: Justyna Z@recka