Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Reporterzy bez granic w sprawie Polska Press: „Repolonizacja przez zwalnianie”

Data:

Reporterzy bez Granicy (RsF) wzywają do przywrócenia do pracy czterech zwolnionych redaktorów naczelnych gazety lokalnych (zwolniła ich z pracy nowa szefowa wydawnictwa, wydelegowana przez Orlen i związana z obecnym obozem władzy Dorota Kania). RsF zwracają uwagę, że Orlen zmienia redakcje gazet, mimo że polski sąd ochrony konkurencji i konsumenta wstrzymał przejęcie wydawnictwa.

Na miejsce zwolnionych powołani zostali dziennikarze pracujący dla TVP, państwowego nadawcy telewizji publicznej, który został przekształcony w kanał propagandy rządzącej konserwatywnej partii PiS.

Rząd polski wykorzystuje państwową spółkę do realizacji zapowiadanej od dawna „repolonizacji” prywatnych mediów w celu wywarcia wpływu na ich politykę redakcyjną lub, mówiąc wprost, cenzurowanie ich.

Wszystko to dzieje się mimo postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 kwietnia o zawieszeniu przejęcia do czasu rozstrzygnięcia wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

„Zwolnienie redaktorów naczelnych Polska Press pokazuje, że polski rząd jest gotowy do repolonizacji za wszelką cenę, nawet kosztem ignorowania orzeczeń sądowych” - powiedział Pavol Szalai, szef Biura RSF ds. UE i Bałkanów. „Wzywamy PKN Orlen do cofnięcia decyzji ingerujących w redakcje i powstrzymania się od jakichkolwiek innych, na wniosek sądu konkursowego. Prosimy również strażnika konkurencji o dopilnowanie, aby tak się stało ”.

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk