Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Reportaże TVP dotyczące sytuacji w Polskim Związku Działkowców

Data:
Tagi: TVP

W programie TVP „Magazyn Śledczy Anity Gargas” w dniach 5 października i 23 listopada 2016 r. zostały wyemitowane dwa reportaże dotyczące Polskiego Związku Działkowców. W materiałach tych wskazano na liczne nadużycia i nieprawidłowości, a także ograniczanie praw niektórych działkowców. Część bohaterów wskazanych reportaży kierowała również skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich. Z komunikatów zamieszczanych na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Działkowców  wynika, że w ocenie PZD reportaże zostały oparte w całości na nieprawdziwych informacjach i mają na celu atak na legalnie działające stowarzyszenie.

Rzecznik w tej sprawie wystąpił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz przesłał pismo do wiadomości Prezesa TVP Jacka Kurskiego. W odpowiedzi Prezes TVP zapewnił, że reportaże przygotowywane przez redakcję programu zostały zrealizowane w zgodzie ze sztuką dziennikarską, tj. wszelkie informacje tam podane były sprawdzone i przedstawiają stan faktyczny. 

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk