Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Renta aż do emerytury? [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]

Data:

Do Rzecznika zwróciła się osoba w sprawie braku przedłużenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy do dnia osiągniecia podwyższonego wieku emerytalnego.

 

W tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i  rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw osoby, które w  dniu 1 stycznia 2013 r. mają ustalone decyzją organu rentowego prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na okres do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, zachowują te uprawnienia do dnia osiągnięcia wydłużonego wieku emerytalnego, chyba że prawo do świadczenia ustanie lub wygaśnie przed tym dniem.
Na skutek działań Rzecznika Praw Obywatelskich pozytywnie rozpatrzono sprawę i przedłużono Zainteresowanej wypłatę renty do czasu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP