Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Relacja urząd-obywatel a standardy dobrej administracji

Data:

Praca doktorska Tomasza Freya napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Kuleszy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Warszawa 2005 r.

B I U L E T Y N  R P O  m a t e r i a ł y zeszyt nr 58

Zeszyt nr 58 zamknięto w październiku 2007 r.

https://www.rpo.gov.pl/pliki/12075630130.pdf

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk