Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rejestry

Data:
Tagi: bip

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzone są następujące rejestry:

 1. Rejestr pism wchodzących i wychodzących – dostępny w komputerowym systemie rejestracji wniosku.
 2. Rejestr zamówień publicznych.
 3. Rejestr wystąpień generalnych RPO – dostępny w komputerowym systemie Sprawy Generalnej na stronie głównej www.rpo.gov.pl
 4. Rejestr pracowników Biura RPO prowadzony zgodnie z przepisami, dotyczącymi akt osobowych.
 5. Rejestr zbiorów bibliotecznych prowadzony przez Bibliotekę – zasady udostępniania zawiera Regulamin biblioteczny publikowany na stronie głównej www.rpo.gov.pl
 6. Rejestr osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto”. Dostępność do rejestru regulują przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 182 poz.1228).
 7. Rejestr umów cywilnoprawnych. Rejestr prowadzony jest przez Wydział Finansowy.
 8. Rejestr upoważnień do przeprowadzania kontroli. Rejestr prowadzony jest przez Wydział Zarządzania Kadrami.
 9. Rejestr poleceń wyjazdów służbowych. Rejestr prowadzony jest przez Wydział Zarządzania Kadrami.
 10. Rejestr zarządzeń RPO, decyzji RPO oraz decyzji Dyrektora Generalnego. Rejestry prowadzone są przez Wydział Organizacyjno Prawny.
 11. Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej oraz rejestr spraw wniesionych przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich z powództwa cywilnego i sądowowoadministracyjnego Rejestry prowadzone przez Sekretariat Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich.
 12. Rejestr pism wychodzących z podpisem Dyrektora Generalnego (DG). Rejestr prowadzi Sekretariat Dyrektora Generalnego.
 13. Rejestr pism na podpis Rzecznika (lub zastępców) nierzeczniowskich tak zwane “R”. Rejestr prowadzi Sekretariat Rzecznika Praw Obywatelskich.
   
Autor informacji: Mariusz Masłowiecki
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki
Data:
Tytuł: Rejestry
Operator: Mariusz Masłowiecki