Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Realizacja zasady informed consent w kontekście relacji lekarz-pacjent

Data:

Materiały z seminarium ekspertów zorganizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dnia 12 marca 2011 r.

Plik pdf: https://www.rpo.gov.pl/pliki/13584264060.pdf

BIULETYN RPO – Materiały nr 76 Realizacja zasady informed consent w kontekście relacji lekarz – pacjent. Wyzwania i bariery rozwojowe w Polsce

Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk

Redakcja naukowa: Wojciech Bołoz, Romuald Krajewski

Redaktorzy tomu: Katarzyna Łakomiec, Karolina Smoderek, Mirosław Wróblewski

Autorzy: Wojciech Bołoz, Leszek Bosek, Marek Czarkowski, Włodzimierz Galewicz, Mariusz Jagielski, Krystyna Barbara Kozłowska, Romuald Krajewski, Małgorzata Krajnik, Irena Lipowicz, Paweł Lipowski, Jacek Piątkiewicz, Karolina Julia Smoderek

Wydawca: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa www.rpo.gov.pl Infolinia Obywatelska 800 676 676

© Copyright by Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa 2012

Skrót do cytowania: Biuletyn RPO-Mat. nr 76 ISSN 0860-8334

Ważne linki:

Załączniki:

Displaying 1 - 1 of 1
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk