Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Realizacja Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Data:

W Biurze RPO odbyła się konferencja, na której zaprezentowano Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich i Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Jarosław Duda - pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Jan Filip Libicki – senator RP oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W wystąpieniu otwierającym konferencję, prof. Irena Lipowicz wskazywała na istotne problemy, z jakimi w życiu codziennym muszą zmagać się osoby z niepełnosprawnościami. Wymieniła wśród nich m.in. bariery architektoniczne. Zwróciła uwagę, że w wielu przypadkach projektując przestrzeń publiczną myśli się tylko o jej estetyce, a nie o użyteczności. Rzecznik przypomniała również wyniki kontroli lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przeprowadzonych przez pracowników Biura RPO. W 84 proc. wizytowanych lokali stwierdzono uchybienia. Prof. Lipowicz odniosła się także do problemu przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami. Zauważyła, że konieczne jest oddzielenie ofiar od oprawców i zapewnienie im realnego wsparcia. Rzecznik mówiła też o potrzebie zmiany postrzegania osób niepełnosprawnych przez instytucje publiczne. Wskazała, że wiele urzędów nadal woli wpłacać pieniądze do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), niż zatrudnić takie osoby w swojej instytucji. Na zakończenie swojego wystąpienia podkreśliła, że w Polsce jest miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. „Jesteście ważną częścią Rzeczypospolitej” – dodała prof. Lipowicz.

O współpracy z RPO na rzecz przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami mówił pełnomocnik rządu, Jarosław Duda. Zauważył, że w tym obszarze jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia.

Podczas spotkania omówiono wnioski zawarte w Sprawozdaniu RPO oraz w Społecznym Raporcie Alternatywnym. Wskazano w nich m.in. na konieczność zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia i wprowadzenie form wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy odejście od modelu opieki instytucjonalnej. Zwrócono uwagę, że sytuacja osób z niepełnosprawnościami zmienia się na lepsze, jednak w wielu aspektach zmiany zachodzą zbyt wolno i często dopiero w reakcji na protesty grup społecznych.

 

Ważne linki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk