Zawartość

Realizacja Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Data: 
2015-06-24

W Biurze RPO odbyła się konferencja, na której zaprezentowano Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich i Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Jarosław Duda - pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Jan Filip Libicki – senator RP oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W wystąpieniu otwierającym konferencję, prof. Irena Lipowicz wskazywała na istotne problemy, z jakimi w życiu codziennym muszą zmagać się osoby z niepełnosprawnościami. Wymieniła wśród nich m.in. bariery architektoniczne. Zwróciła uwagę, że w wielu przypadkach projektując przestrzeń publiczną myśli się tylko o jej estetyce, a nie o użyteczności. Rzecznik przypomniała również wyniki kontroli lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przeprowadzonych przez pracowników Biura RPO. W 84 proc. wizytowanych lokali stwierdzono uchybienia. Prof. Lipowicz odniosła się także do problemu przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami. Zauważyła, że konieczne jest oddzielenie ofiar od oprawców i zapewnienie im realnego wsparcia. Rzecznik mówiła też o potrzebie zmiany postrzegania osób niepełnosprawnych przez instytucje publiczne. Wskazała, że wiele urzędów nadal woli wpłacać pieniądze do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), niż zatrudnić takie osoby w swojej instytucji. Na zakończenie swojego wystąpienia podkreśliła, że w Polsce jest miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. „Jesteście ważną częścią Rzeczypospolitej” – dodała prof. Lipowicz.

O współpracy z RPO na rzecz przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami mówił pełnomocnik rządu, Jarosław Duda. Zauważył, że w tym obszarze jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia.

Podczas spotkania omówiono wnioski zawarte w Sprawozdaniu RPO oraz w Społecznym Raporcie Alternatywnym. Wskazano w nich m.in. na konieczność zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia i wprowadzenie form wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy odejście od modelu opieki instytucjonalnej. Zwrócono uwagę, że sytuacja osób z niepełnosprawnościami zmienia się na lepsze, jednak w wielu aspektach zmiany zachodzą zbyt wolno i często dopiero w reakcji na protesty grup społecznych.

 

Galeria

 • na zdjęciu uczestnicy spotkania

  na zdjęciu uczestnicy spotkania
 • Trzy osoby na panelu

  na zdjęciu dyr. Barbara Imiołczyk z Biura RPO, prof. Irena Lipowicz oraz Piotr Kowalski z Fundacji KSK
 • na zdjęciu treść raportu alternatywnego

  na zdjęciu treść raportu alternatywnego
 • na zdjęciu prof.Lipowicz i Piotr Kowalski z Fundacji KSK

  na zdjęciu prof.Lipowicz i Piotr Kowalski z Fundacji KSK
 • na zdjęciu Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych

  na zdjęciu Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych
Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2015-06-24 14:50:53
Osoba udostępniająca: Justyna Z@recka
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-11-02 14:45:28 Realizacja Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Agnieszka Jędrzejczyk