Biuletyn Informacji Publicznej RPO

"Razem łatwiej, czyli domówki’’ – inicjatywa prowadzona przez Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Data:
  • Polega na koordynowaniu samopomocy pomiędzy opiekunami przy współpracy wolontariuszy.
  • To działanie w ramach opieki wytchnieniowej dla opiekuna osoby zależnej poprzez pomoc w tworzeniu indywidualnych sieci wsparcia
  • Dlaczego ,,domówki”? Dlatego, że ,,Razem łatwiej”

„Domówka” to spotkanie 2, 3 par (opiekun i osoba zależna) oraz wolontariuszy 50+ z Akademii 50+ przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Spotkanie odbywa się w domu osoby zależnej lub na działce/ogrodzie.

Przeszkoleni wolontariusze prowadzą zajęcia terapeutyczne z podopiecznymi, w trakcie których trenują sprawność manualną oraz pamięć za pomocą specjalnie dobranych ćwiczeń, malują, śpiewają, miło spędzają czas.

W tym samym czasie opiekunowie się integrują. Mają możliwość zostawienia podopiecznych w domu pod dobrą opieką, a samemu skorzystać z uwolnionego czasu i wyjść np. na spacer lub na kawę. Jeśli chcą mogą również przez jakiś czas uczestniczyć w zajęciach/zabawie z podopiecznymi i wolontariuszami.

Dzięki temu opiekunowie poznają się i czują mniej samotni – a także uczą się korzystać z własnej sieci wsparcia. Wiedzą, że z podopiecznym można iść do kogoś jak również przyjąć gości u siebie, uczą się prosić o pomoc np. wolontariuszy, przyjaciół, uzmysławiają sobie potrzebę kontaktu z ludźmi.

Inicjatywę tę realizują opiekunowie i wolontariusze przy współpracy członków Stowarzyszenia, ale takie spotkania mogą również organizować opiekunowie, którzy nie mają w pobliżu stowarzyszenia i przeszkolonych wolontariuszy.

I, co bardzo istotne - spotkania takie nie wymagają nakładów finansowych, poza kawą, herbatą czy drobnymi ciasteczkami. Są więc osiągalne dla wszystkich.

KONATKT:  Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera ul. Seniora 2, 35-310 Rzeszów 17 857 93 50, 501 603 236 pspozca@poczta.onet.pl, www. alzheimer.rzeszow.pl

 
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk