Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Raport z działalności w Polsce w 2013 roku Krajowego Mechanizmu Prewencji (11.06.)

Data:

 

W środę 11 czerwca br. w godz. 10:00 do 14:00 przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie odbędzie się konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich, której przedmiotem będzie omówienie Raportu z działalności w Polsce w 2013 roku Krajowego Mechanizmu Prewencji.


W 2013 roku przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji przeprowadzili niezapowiedziane wizytacje w 14 zakładach karnych, 11 aresztach śledczych, 4 oddziałach zewnętrznych jednostek penitencjarnych, 31 pomieszczeniach dla osób zatrzymanych jednostek organizacyjnych Policji, 4 policyjnych izbach dziecka, 7 zakładach poprawczych, 3 zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, 4 izbach wytrzeźwień, 21 domach pomocy społecznej, 11 szpitalach psychiatrycznych oraz w 15 młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.


Przedmiotem konferencji będzie prezentacja wyników kontroli, jak również przedstawienie wniosków i rekomendacji RPO.


Jednym z poruszonych problemów będzie utrzymująca się od kilku lat kolejka do więzień. W tej sytuacji w dalszym ciągu nie wiadomo, gdzie mają być umieszczeni Polscy obywatele skazani w krajach UE na kary pozbawienia wolności. Tymczasem od 2016 roku decyzją ramową Rady UE Polska zobowiązana jest do przyjęcia ok. 12 tys. takich osób. Przedmiotem dyskusji będą także prawa osadzonych, w tym m.in. kwestia zapewnienia im właściwych warunków higienicznych.


Kolejny problem związany jest z likwidacją izb wytrzeźwień. W efekcie ciężar odpowiedzialności za osoby doprowadzone do wytrzeźwienia przerzucany jest na Policję, która nie jest przygotowana do tej roli, zwłaszcza biorąc pod uwagę potrzebę opieki medycznej. Należy się zastanowić, czy skutkiem takiego postępowania nie są zgony w placówkach Policji niektórych osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.


Przedmiotem konferencji będą także prawa nieletnich umieszczonych w placówkach dla nieletnich, gdzie bez podstawy prawnej są poddawane kontroli osobistej.


Trudna jest sytuacja w szpitalach psychiatrycznych. W szczególności dotyczy to deficytu regulacji prawnych oraz niedofinansowania oddziałów psychiatrycznych.

 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP