Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Raport nt. dostępu do wymiaru sprawiedliwości ofiar przestępstw motywowanych uprzedzeniami

Data:
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej opublikowała raport na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości ofiar przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Raport ten, wydany pod angielskim tytułem Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives, opisuje doświadczenia sądów karnych, prokuratorów, Policji, a także organizacji pozarządowych i uwzględnia wyniki 263 wywiadów przeprowadzonych z ekspertami tych instytucji. 
Raport dokumentuje dobre praktyki w działaniu organów i organizacji zaangażowanych w zwalczanie przestępstw motywowanych nienawiścią, ale też zawraca uwagę na trudności, jakie towarzyszą zgłaszaniu tego typu przestępstw, ustalaniu przez organy ścigania, a potem sądy motywacji sprawców, a także gromadzeniu danych obrazujących rzeczywistą skalę takiej przestępczości. Twórcy raportu szczególną uwagę poświęcili przy tym sytuacji, w jakiej znajduje się ofiara przestępstwa. Dzięki temu dokument ten jest swoistym kompendium, które służyć może zarówno wspieraniu osób pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi nienawiścią, jak i poprawie skuteczności działań organów ścigania, odpowiedzialnych za wykrywanie i zwalczanie takich przestępstw.

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk