Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rady społeczne RPO

Data:

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich do listopada 2021 r. działały rady społeczne. Wspierały one Rzecznika w realizacji jego ustawowych zadań, pomagają też w pracy pełnomocnikom terenowym. Przygotowywały opinie, ekspertyzy i stanowiska.

Rady działały w siedzibach Biura: w Warszawie; w Gdańsku; w Katowicach; we Wrocławiu.

Rada Społeczna w Warszawie

Inauguracja działalności – 10 grudnia 2010 r.

 

Rada Społęczna w Gdańsku

Inauguracja działalności - luty 2019

 • Marta Abramowicz
 • Jerzy Boczoń
 • Marek Kamiński
 • Basil Kerski
 • Sławina Kosmulska
 • mjr. Waldemar Kowalski
 • dr Piotr Kuropatwiński
 • Lawrence Okey Ugwu
 • prof. zw. dr. hab. Cezary Olbracht-Prondzyński
 • Łukasz Ossowski
 • Małgorzata Rybicka
 • dr Zbigniew Szczurek
 • prof. dr hab. Bogdan Wojciszke
 • dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof.. Politechniki Gdańskiej
 • prof. dr hab. Jerzy Zajadło
 • Karolina Goldstrom – BRPO, sekretarz

 

Rada Społeczna w Katowicach

Inauguracja działalności - styczeń 2019

 • Alicja Bartuś
 • prof. dr hab. Andrzej Bochenek
 • Jarosław Gwizdak
 • Alicja Knast
 • Tomasz Kołodziejczyk
 • Robert Konieczny
 • Ewa Kusz
 • Iwona Palka
 • Anna Peterko
 • dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski
 • Anna Poraj
 • Wojciech Sarnowicz
 • gen. Janusz Skulich
 • dr hab. Tadeusz Sławek
 • Anna Solińska
 • dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska
 • Paulina Zielińska – BRPO, sekretarz

 

Rada Społeczna we Wrocławiu

Inauguracja działalności - listopad 2018 r.

 • ks. Jerzy Babiak
 • dr Ryszard Balicki
 • Małgorzata Gorący;
 • Erazm Humienny
 • Konrad Imiela
 • Lidia Lempart
 • Justyna Mańkowska
 • Karolina Mróz
 • ks. Robert Sitarek
 • Jan Surma, SSA w stanie spoczynku
 • dr Anna Śledzińska-Simon
 • dr hab. prof. UWr Magdalena Tabernacka
 • Jose Torres
 • prof. dr hab. Janusz Trzciński
 • Aleksandra Wilczura
 • Artem Zozulia
 • dr hab. Ilias Wrazas
 • Emilia Kobiela – BRPO, sekretarz

 

 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP