Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Równy dostęp do edukacji

Data:

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się drugie spotkanie członków Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej poświęcone równemu dostępowi do edukacji. Podczas dyskusji omawiano m.in. rekomendacje zawarte w publikacji RPO pt. "Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych".

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP