Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Publikacja w 15-lecie uchwalenia ustawy o mniejszościach narodowych

Data:
Tagi: kalendarium

Zachęcamy do zapoznania się z wydaną przez Instytut Kaszubski książką pt. "Tożsamość-kultura-równość", która ukazała się w związku z 15-leciem ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Zawiera ona refleksje osób reprezentujących różne środowiska: mniejszościowe, eksperckie i akademickie, parlamentarne i administrację rządową. Znajduje się w niej także dokumentacja obrazująca pracę Komisji Wspólnej Rządu oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Jest tam m.in. tekst rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara oraz Marcina Sośniaka, wicedyrektora zespołu ds. równego traktowania Biura RPO.

Książka jest w wolnym dostępie. Poniżej załączamy link do strony, z której można ją pobrać.

Ważne linki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski