Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Seminarium naukowe pt. „Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich” z udziałem Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

Data:

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach Aleksandra Wentkowska wzięła udział w seminarium naukowym poświęconym kompetencjom Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie badania spraw wpływających do Biura RPO, które odbyło się 1 grudnia 2023 r. na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

W referacie Aleksandra Wentkowska omówiła bieżącą działalność Rzecznika oraz odpowiadała na pytania uczestników seminarium. Studentów interesowały m.in. sprawy, które RPO podejmuje z urzędu, uprawnienia w zakresie badania spraw policyjnych, czy kompetencje podczas klęsk żywiołowych.

W seminarium uczestniczyli wykładowcy oraz studenci kierunku prawo i administracja na Wydziale Prawa i Ekonomii UJD. Wydarzenie zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Prawa Prywatnego działające na WPiE UJD.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski