Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach na seminarium naukowym poświęconym stanowi wojennemu 1981-1983

Data:

13 grudnia 2023 r. w Katowicach odbyło się seminarium naukowe „Stan wojenny 1981–1983 a stany nadzwyczajne w Polsce w ostatniej dekadzie PRL i współcześnie“. Referat w trakcie wydarzenia wygłosiła pełnomocnik terenowa RPO w Katowicach Aleksandra Wentkowska.

W swoim wystąpieniu Aleksandra Wentkowska mówiła o restrykcjach w stosowaniu praw człowieka w świetle Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Uczestnicy seminarium pochylili się nad zagadnieniami związanymi z regulacjami prawnymi dotyczącymi stanu wojennego z 1981 r., w szczególności w zakresie instrumentów represji ograniczających wolności oraz prawa człowieka i obywatela. Wydarzenie miało charakter dyscyplinarny, wzięli w nim udział specjaliści z różnych dyscyplin nauki – historii, nauk o bezpieczeństwie, prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa karnego procesowego.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski