Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja detektywistyczna z udziałem Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

Data:

Pełnomocnik terenowy RPO w Katowicach Aleksandra Wentkowska wzięła udział w III konferencji detektywistycznej, która odbyła się w Chorzowie 24 listopada 2023 r. Głównym tematem wydarzenia były współczesne problemy detektywistyki.

Aleksandra Wentkowska w prezentacji na temat działań Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie problematyki detektywistycznej przedstawiła przede wszystkim kompetencje RPO w sprawach indywidualnych i generalnych. W dalszej kolejności omówiła sprawy bezpośrednio związane z wykonywaniem usług detektywistycznych, które zostały przesłane do Rzecznika, jak np. kwestię założenia i posługiwaniu się urządzeniem elektronicznym - lokalizatorem GPS w samochodzie oraz pozyskiwanie danych z tego urządzenia o położeniu i przemieszczaniu się pojazdu.

Uczestnicy konferencji dyskutowali o realiach branży detektywistycznej, postrzeganiu tej pracy w kontekście ustawowych uprawnień, czy faktach i mitach dotyczących badań poligraficznych. Tematami prelekcji były też psychologiczne aspekty pracy oficera wywiadu oraz wyzwania dotyczące bezpieczeństwa w biznesie. Zwrócono również uwagę na problemy prawne funkcjonowania branży detektywistycznej, możliwości działania w sektorze detektywa korporacyjnego oraz implementację nowoczesnych rozwiązań technicznych.
 

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski