Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przyjazny internet. Szkoła bez hejtu - informacje

Data:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zgłaszają się zaniepokojeni nauczyciele z pytaniem, jak reagować na agresywne czy sprzeczne z prawem zachowania w internecie. Rozumiemy troskę nauczycieli, którzy wiedzą, że hejt w sieci przekłada się także na relacje w szkole.

Z inicjatywy Rzecznika zebraliśmy przy okrągłym stole wiele osób wspólnie szukających sposobów przeciwdziałania nienawiści w internecie. Są z nami przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji społecznych, administratorzy największych portali społecznościowych, mediów, vlogerzy, przedsiębiorcy i naukowcy.

Wspólnie zastanawiamy się, jak zaradzić problemowi oraz wesprzeć dzieci, młodzież, nauczycieli oraz rodziców.

  • Jest dla nas oczywiste, że mamy prawo do wyrażania emocji – szczególnie, gdy bronimy godności, własności, rodziny. 
  • Mamy prawo wyrażać złość, frustrację i zaniepokojenie.
  • Ważne jest jednak jak to robimy. Jakich słów i pojęć przy tym używamy. Internet bowiem pozwala ranić innych na skalę, która wcześniej nie była możliwa. Dlatego problem, kiedyś marginalny, stał się tak poważny.

W ramach okrągłego stołu pracujemy nad akcją edukacyjną, która mogłaby wspomóc tych, którzy problem dostrzegają i chcieliby się z nim zmierzyć.

Warto też wiedzieć, że już teraz dostępnych jest wiele materiałów i informacji, które mogą się przydać – np. w pracy z uczniami.

Hejt stop (baza wiedzy w tym definicje)

http://news.hejtstop.pl/baza-wiedzy/

Scenariusze lekcji:

https://beznienawisci.pl/wp-content/uploads/2015/09/Zakladki_2015.pdf

http://www.slideshare.net/HejtStop/scenariusze-zaj-lecyjnych

http://fundacja.orange.pl/stop_cyberprzemocy_.php

http://www.ceo.org.pl/pl/mowanienawisci/news/kurs-internetowy-miej-oko-na-nienawisc

http://www.ceo.org.pl/pl/migracje

Z kim się kontaktować w razie problemów?

800 100 100  - telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 
e-mail: pomoc@800100100.pl
http://800100100.pl/przydatne-adresy

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk