Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przyjęcia Interesantów w Częstochowie (19.03.)

Data:

 

Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach informuje, że najbliższy dyżur w Punkcie Przyjęć Interesantów BRPO odbędzie się 19 marca 2015 r. w godzinach od 10:00 do 15:00 w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13.


Z uwagi na ograniczenia, zarówno czasowe, jak i organizacyjne prosimy, by przygotowali Państwo pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym będzie nakreślony problem i dołączyli do niego kopie dokumentów obrazujących sprawę.

 


Pisma wraz z załącznikami można kierować również na adres:


Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach
ul. Jagiellońska 25,
40 – 032 Katowice

 

Biuro rozpatruje sprawy według kolejności wpływów.
 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP