Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów.

Autor informacji: Marek Tenerowicz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data:
Opis: Dodanie ogłoszenia o zawarciu umowy
Operator: Marek Tenerowicz
Data:
Opis: Dodanie zawiadomienia o wyborze oferty.
Operator: Mariusz Masłowiecki
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki