Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów.

Autor informacji: Marek Tenerowicz
Data publikacji: 2016-10-25 12:44:35
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data: 2021-11-20 18:23:29
Opis: Dodanie ogłoszenia o zawarciu umowy
Operator: Marek Tenerowicz
Data: 2016-10-26 13:20:09
Opis: Dodanie zawiadomienia o wyborze oferty.
Operator: Mariusz Masłowiecki
Data: 2016-10-25 13:21:40
Operator: Mariusz Masłowiecki