Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przestrzeń Publiczna Przyjazna Seniorom. Poradnik RPO

Data:

Samorząd terytorialny w Polsce ma ogromne zasługi w realizacji praw człowieka i praw obywatelskich. Szczególnie należy podkreślić jego dbałość w okresie całej, już ponad 25-letniej, historii o potrzeby osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Borykając się często z problemami finansowymi, nigdy nie zapominał o najsłabszych, potrzebujących wsparcia. Za to należą mu się wyrazy uznania i wdzięczności.

Jednocześnie zdarzały i zdarzają się przykłady niezbyt chwalebnych zachowań władz lokalnych. Wynikające może nie tyle ze złej woli, co z bezradności, braku dostatecznej wiedzy, wsparcia ze strony specjalistów. Także z braku odpowiednich przykładów i wzorców działania, do których można by nawiązać. Przez to zmarnowano sporo publicznych pieniędzy, a co za tym idzie – przyczyniono się do społecznej krzywdy odbierając wielu osobom szansę na samodzielność, ograniczając ich udział w życiu publicznym.

Prawa człowieka bowiem to dzisiaj dla wielu ludzi bardzo konkretne kwestie: dostępność przychodni, banku, kościoła, możność zrealizowania swoich praw wyborczych, łatwość poruszania się na wózku inwalidzkim.

Załączniki:

Displaying 1 - 1 of 1
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk