Przesłanie RPO na pogrzebie płk. Zbigniewa Galperyna

Data:
Tagi: kalendarium

Żegnamy dzisiaj jedną z niezwykle ważnych postaci naszej najnowszej historii – bohatera Powstania Warszawskiego Pułkownika Zbigniewa Galperyna, ps. „Antek”. Żołnierza Szarych Szeregów i Armii Krajowej, a w czasie powstania strzelca w Batalionie „Chrobry I”.  Człowieka, który już w bardzo młodym wieku stanął przed wielkim wyzwaniem, jak bronić wolności i niepodległości Ojczyzny? Jego wyborem była walka, stanął przeciwko przeważającemu wrogowi z bronią w ręku, został ciężko ranny, zapłacił wysoką cenę.

Zbigniew Galperyn starał się jednak służyć Polsce i służyć Warszawie przez całe swoje życie. Można powiedzieć, że Jego życiową pasją stała się dbałość o pamięć i szacunek dla tych, którzy swoją ofiarą uczynili z Powstania heroiczny akt narodowej odwagi. Był zasłużonym edukatorem i działaczem, zawsze otwartym na spotkania z  innymi i zawsze dbającym o dobre relacje w środowiska weteranów. To nie przypadek, że pod koniec życia został Prezesem Związku Powstańców Warszawskich. Naturalną rzeczą było też to, że stał się wielkim przyjacielem Muzeum Powstania Warszawskiego. Wiodło Go do tego poczucie wielkiej społecznej i patriotycznej odpowiedzialności, przekonanie, że walka o pamięć, walka o historyczną prawdę przekazywaną pokoleniom, to w pewnym sensie dalszy ciąg tej samej misji, którą rozpoczął na powstańczych barykadach. 

Powiedział kiedyś: „Najcenniejsze jest życie, ale wszyscy chcieli walczyć i oddawać je w imię wolności Ojczyzny”. Te słowa w pełni oddają dramatyzm sytuacji, z którą tak często spotykały się w historii kolejne generacje naszych rodaków. Jednocześnie Pan

Pułkownik zrobił wiele, aby we współczesnej Polsce młodzi obywatele byli wolni od takich skrajnych wyborów, aby cieszyli się wolnością, potrafili żyć godnie i szanowali innych. Uczył pokory, lojalności, odwagi. Na doświadczeniach swego życia przekonywał, jak ważną rzeczą jest mądrze służyć Ojczyźnie, dbać o nią wszędzie tam, gdzie wykonujemy swoje społeczne i obywatelskie powinności.

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich chciałem Panu Pułkownikowi Zbigniewowi Galperynowi z całego serca za tę wielką patriotyczną pracę podziękować. Za to, że walczył, ale też budował, uczył. Działał w społeczeństwie obywatelskim – organizując środowisko dawnych powstańców i współpracując z innymi organizacjami kombatanckimi. 

Człowiek żyje tak długo, jak długo żyje pamięć po nim. Pułkownik Zbigniew Galperyn pozostanie z nami, zapisał się trwale w naszej pamięci jako wielki patriota, bohater oraz dobry i życzliwy człowiek.

Panie Pułkowniku, spoczywaj w pokoju!

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-10-01 11:20:02
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-10-01 14:12:30
Operator: Łukasz Starzewski