Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przepisy w zakresie zadośćuczynienia za straty po śmierci bliskiej osoby w wypadku weszły w życie

Data:

W dniu dzisiejszym weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2008 r. – o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw zawierającą proponowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich w wystąpieniu z 17 października 2008 r. do Ministra Sprawiedliwości rozwiązanie w zakresie zadośćuczynienia za straty po śmierci bliskiej osoby w wypadku

Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności związanych z uzyskaniem należnej rekompensaty finansowej przez osoby będące ofiarami wypadków – 17 października 2007 r.

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na wystąpienie RPO w sprawie trudności związanych z uzyskaniem należnej rekompensaty finansowej przez osoby będące ofiarami wypadków – 20 listopada 2006 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk