Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przepisy dot. dyrektywy transgranicznej

Data:
Tagi: ue wydarzenie

 

Sejm uchwalił przepisy wdrażające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Oznacza to, że pacjenci z Polski korzystający z opieki medycznej w innych krajach UE będą mogli starać o uzyskanie refundacji poniesionych na leczenie kosztów z Narodowego Funduszu Zdrowia. W dalszej kolejności znowelizowana ustawa będzie rozpatrywana przez Senat.

 

Z postulatem o pilne wdrożenie tych unijnych przepisów Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie występował do resortu zdrowia.

 

Zgodnie z ustawą pacjent, który skorzystał z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie UE, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów będzie musiał wystapić z wnioskiem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Warunkiem uzyskania refundacji będzie posiadanie przez pacjenta skierowania, recepty lub zlecenia (na wyroby medyczne) wydanego przez osoby uprawnione. Refundacja nie może przekroczyć wydatków wynikających z wystawionego rachunku. 

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP