Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczyli w szkoleniach "On site visit & exchange of experiences", zorganizowanych w ramach projektu współpracy europejskich krajowych mechanizmów prewencji.

Data:
,
Tagi: KMPT

 Przeprowadzili je eksperci Podkomitetu do Spraw Prewencji (SPT), Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom (CPT), Stowarzyszenia Zapobiegania Torturom (APT) oraz Rady Europy.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP