Przedstawiciele RPO z Zespołu Terenowego w Katowicach przeprowadzili wizję lokalną w powiatach myszkowskim i olkuskim, które zostały dotknięte skutkami zimy

Data:

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Terenowego w Katowicach przeprowadzili wizję lokalną w powiatach myszkowskim i olkuskim, które zostały dotknięte skutkami trudnych warunków zimowych jak również odbyli spotkanie w tej sprawie z wicewojewodą śląskim: 20-25 - stycznia 2010 r.

Notatka z wizji lokalnej powiatu myszkowskiego i olkuskiego dotkniętych skutkami trudnych warunków zimowych

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-09-02 09:25:40
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk