Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedstawiciele RPO na konferencji o prawach kibiców

Data:
Tagi: wydarzenie

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich wzięli udział w zorganizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki konferencji „KIBICE RAZEM - program współpracy z kibicami piłki nożnej w Polsce”.

Mówili o sprawach dotyczących praw kibiców, które trafiają do Biura RPO. Wskazywali m.in. na problem ograniczania wstępu na stadiony z uwagi na miejsce zamieszkania, stosowanie zakazu klubowego, czy kwestie związane z zakazem wnoszenia różnego rodzaju przedmiotów na mecze.

Organizacja imprez sportowych często wiąże się z powstaniem rozmaitych problemów prawnych, których znaczna część dotyczy bezpośrednio praw osób biorących bierny udział w tego typu wydarzeniach. Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie podejmował szereg działań mających na celu zapewnienie odpowiednich standardów ochrony konstytucyjnych praw i wolności kibiców. Należy zwrócić uwagę, że większość problemów dotyczących ograniczania praw kibiców wiąże się bezpośrednio z działaniami podejmowanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa imprez sportowych. Dlatego też sprawy te wymagają szczególnie rozważnych działań, wyważenia chronionych wartości i przejrzystości wprowadzanych ograniczeń.

Kibice Razem

Program KIBICE RAZEM to zasługująca na uznanie inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki mająca na celu poprawę organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców.

Jednym z pozytywnych skutków programu jest niewątpliwie poprawa społecznego wizerunku dużej grupy osób jaką są kibice. W ramach projektu KIBICE RAZEM w strukturach lokalnych klubów sportowych podejmowanych jest szereg działań edukacyjnych i aktywizujących, których beneficjentami są m.in. dzieci, osoby niepełnosprawne i wszyscy aktywni fani sportu. Działania te ułatwiają nawiązanie dialogu pomiędzy klubami i kibicami i wspólne przeciwdziałanie nagannym zachowaniom na imprezach sportowych.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2016-10-26 14:06:07
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-05-02 11:46:33
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk