Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedstawiciele Biura RPO o nadmiernym stosowaniu sankcji administracyjnych

Data:

 

Dr Marta Kolendowska-Matejczuk oraz dr Marcin Warchoł z Zespołu Prawa Karnego w Biurze RPO wzięli udział w śniadaniu prasowym zorganizowanym przez Konfederację Lewiatan. Spotkanie poświęcone było tematyce coraz powszechniejszego stosowania przez organy administracji publicznej administracyjnych kar pieniężnych. 

 

Przedstawiciele Biura RPO wskazali, że stosowanie sankcji o charakterze administracyjnym pozostaje w ciągłym zainteresowaniu Rzecznika. W swoich wystąpieniach RPO wielokrotnie podkreślał, że nadmierne stosowanie tego typu sankcji narusza prawa i wolności obywatelskie. Zastrzeżenia o zbyt częstym sięganiu przez organy administracji publicznej do administracyjnych kar pieniężnych Rzecznik zawarł m.in. w wystąpieniu do Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 stycznia 2013 r. RPO wskazał w nim, że należy rozważyć podjęcie działań zmierzających do znowelizowania Kodeksu postępowania administracyjnego i wprowadzenia do systemu polskiego prawa jednolitych zasad ogólnych odnoszących się do wymierzania administracyjnych kar pieniężnych przez organy administracji publicznej (np. wprowadzenia ustawowej definicji sankcji administracyjnej oraz administracyjnej kary pieniężnej).

 

Tematyki sankcji administracyjnych dotyczy również ostatni wniosek Rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 września br. w sprawie niekonstytucyjności zatrzymania prawa jazdy w przypadku przekroczenia prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym. RPO podkreślił w nim, że ustawodawca wprowadza w życie sankcje administracyjne, które de facto są sankcjami karnymi, co naruszać może nie tylko standardy konstytucyjne, ale również międzynarodowe. Cel sankcji, jaką jest decyzja starosty, polega na czasowym wyeliminowaniu kierującego z ruchu drogowego. Jest ona zatem identyczna jak środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Jej celem jest represja za popełniony czyn zabroniony i prewencja (zapobieganie) przed jego ponownym dokonaniem w przyszłości. Ma więc ona na celu jednoczesne ukaranie sprawcy, jak i wywarcie efektu odstraszającego i wyrażenie dezaprobaty dla zachowania jednostki. Bez wątpienia są to więc cele charakterystyczne dla sankcji karnej.

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP