Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedstawiciel Krajowego Mechanizmu Prewencji wziął udział w seminarium zorganizowanym przez Helsińską Fundcję Praw Człowieka pt. „Jak zapewnić należytą kontrolę umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w domach opieki społecznej?

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP