Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Projekt „World's Largest Lesson” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Projekt realizowany jest przez organizację AIESEC w wielu krajach, w tym roku po raz pierwszy zostanie wdrożony w Polsce. Odbędzie się 12 kwietnia 2019 w ośrodku Dresso, w Sulejowie i będzie obejmował szkoły z województwa łódzkiego.

To inicjatywa stworzona aby rozwijać w dzieciach i młodych ludziach świadomość Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i zachęcać ich to aktywnego działania na rzecz tych Celów. Lekcja polega na warsztatach organizowanych przez wolontariuszy (członków AIESEC) wokół tematyki Celów. Wolontariusze dzielą się na grupy kierowane przez liderów i opracowują plan warsztatów, które następnie dostarczają dzieciom i młodym ludziom w różnych placówkach edukacyjnych.

Organizatorzy wierzą, że łączenie sił dla wspólnej idei zrównoważonego rozwoju może mieć realny wpływ na to jak przyszłe pokolenia będą kształtowały nasze społeczeństwo i czy idee równości, dostatku i zdrowia dostępnego dla wszystkich znajdą się w centrum ich działań jako dorosłych ludzi.

AIESEC to największa na świecie organizacja prowadzona przez młodych ludzi, która od 1948 roku realizuje misję: pokój i pełne wykorzystanie ludzkiego potencjału. AIESEC w Polsce istnieje od 1971 roku i obecnie działa przy 15 ośrodkach akademickich, skupiając blisko 800 studentów i realizując rocznie ponad 1500 wymian międzynarodowych. Na poziomie globalnym AIESEC działa od 1948 roku skupiając 30 000 członków, 8 200 partnerów i 1 000 000 alumni z ponad 120 krajów.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk