Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Projekt „UWAGA! Strefa LGBT” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Projekt „UWAGA! Strefa LGBT” realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy (Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie) od kwietnia 2021 roku do października 2022 roku. Organizatorem jest Teatr BARAKAH w Krakowie oraz partnerzy: Federacja Znaki Równości, Spółdzielnia Ogniwo i All In UJ.

Projekt ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów osób LGBTIQ w Polsce. Planowanych jest m.in. 7 debat z udziałem osób ze środowiska LGBTIQ, działaczy społecznych, wykładowców, dziennikarzy oraz artystów. Zorganizowane zostaną również pokazy artystyczno-performatywne, wernisaże, warsztaty na temat dyskryminacji i jej skutków oraz kampania społeczno-informacyjna „Jestem”.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik